Pic

Pilates štúdio Žilina

Súčasný moderný spôsob života negatívne vplýva na naše zdravie. Tí, ktorí sa dostatočne nevenujú pohybovým aktivitám, začínajú s odstupom času trpieť zdravotnými ťažkosťami. Dnes prevládajú najmä sedavé zamestnania, v ktorých mnohí zamestnanci trávia osem a viac hodín na jednej stoličke, v takmer rovnakej polohe. Paradoxom je, že z tejto skupiny ľudí venuje pozornosť zdravému pohybu len malá časť.

Pohyb zohráva veľmi významnú časť života každého z nás, no my často zabúdame na jeho význam a nechávame sa obmedzovať zlými návykmi. Často až keď je neskoro a pociťujeme bolesti, vyhľadáme odbornú pomoc.

Pritom stačí len málo a vďaka prevencii môžeme problémom predísť...

Čo je vlastne Pilates?

Za touto unikátnou metódou stojí Joseph Pilates, ktorý ju vymyslel začiatkom 20. storočia v Nemecku. Dnes už je známa po celom svete. Cieľom cvičenia je zlepšiť kontrolu nad svojim telom, posilniť ho a zvýšiť jeho ohybnosť. Pilates si pri svojich cvikoch zakladá na pohybe a pravidelnom dýchaní, vďaka čomu dosahuje výborné výsledky.

Cvičenie prebieha pod dohľadom školených inštruktorov, ktorí nielen kontrolujú správne prevádzanie cvikov, ale predovšetkým upravujú a prispôsobujú cvičebný plán s účelom dosiahnutia požadovaného výsledku. Každá hodina je zameraná na iné cvičenia s inými pomôckami. Cieľom je buď odstránenie ťažkostí alebo prevencia pred ich vznikom.

Pri cvičení využívame aj Pilatesov Reformer so systémom závesných oceľových pružín. Každá z piatich pružín je kalibrovaná na inú silu. Vďaka cvičeniu na reformeri sú svaly celého tela namáhané oveľa fyziologickejšie ako napríklad pri dvíhaní činiek. Využitie reformera je vhodné aj pri poúrazovej či pooperačnej rehabilitácii bedrového, kolenného, členkového kĺbu alebo ramena.

Vhodné pre jednotlivcov aj celú rodinu

V rámci 55 minútového tréningu postupne prejdete viacerými cvikmi. Každý má od päť do desať opakovaní. Vyšší počet opakovaní býva spravidla pri úvodných cvičeniach. Laik totiž potrebuje niekoľko pokusov, kým sa mu podarí dodržať správnu techniku. Odporúčaná intenzita tréningu je v rozmedzí dvoch až troch opakovaní týždenne.

Cena jednej hodiny už od 12,50 €.

Chcete zlepšiť svoj zdravotný stav?

Rezervujte si termín